Skip to content
Etusivu » Aktuellt » Årets representantbidrag kan nu sökas

Årets representantbidrag kan nu sökas

Nu kan du ansöka om att bli representant på internationella eller finländska museievenemang. ICOM Finland deltar i representanternas deltagaravgifter. Du kan ansöka fram till den 7 april 2024.

ICOM Finland vill främja sina medlemmars professionella utveckling och nätverkande genom att stöda deltagandet i olika nätverks- och utbildningsevenemang. Under 2024 kan representationskap sökas för internationella och finska evenemang både för deltagande på plats och online. ICOM Finlands nationella kommitté bidrar till kostnaderna för representantens deltagande. Den sökande ska i sin ansökan angiva en beräkning över kostnaderna för deltagandet samt andra möjliga finansieringskällor.

Ansökan ska även inkludera en redovisning över hur deltagandet i evenemanget främjar den sökandes bakgrundsorganisation, personliga yrkeskompetens eller den inhemska museibranschen. Den sökande ska ha godkänts som medlem i ICOM Finlands nationella kommitté år 2022 eller tidigare och har betalat medlemsavgifterna för åren 2022 och 2023. Man kan ansöka som individuell medlem verksam i sitt yrke eller som organisationsmedlem. Även studentmedlemmar kan ansöka om att vara representanter.

ICOM Finlands nationella kommitté ersätter sina representanters deltagarkostnader efter evenemanget mot kvitton och rapportering. Originalkvitton på utgifterna måste skickas till ICOM Finlands styrelse inom två månader efter evenemangets slut. Vid behov kan man även ansöka om ersättning före evenemanget genom att kontakta ICOM Finlands styrelse.

Representanten för ICOM Finland binder sig till att rapportera om evenemanget på överenskommet sätt. Målet är att uppmärksamma aktuella och intressanta ämnen för den finländska museibranschen.

Läs mer om hur du söker bidrag