Skip to content
Etusivu » Museidefinitionen

Museidefinitionen

I augusti 2022 på ICOM:s generalkonferens i Prag, kom museirepresentanter från hela världen överens om en gemensam definition på vad ett museum är.

“A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.”

Museidefinitionen på svenska:

”Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som bidrar till samhället, som forskar, samlar in, bevarar, uttolkar och ställer ut materiellt och immateriellt kulturarv. Museer är öppna för allmänheten, tillgängliga och inkluderande och främjar mångfald och hållbarhet. De verkar och kommunicerar etiskt, professionellt och med bred delaktighet, samt erbjuder allsidiga upplevelser för utbildning, nöje, reflektion och delning av kunskap.”

Den svenska översättningen av ICOM:s nya museidefinition fastställdes av Svenska ICOM:s styrelsemöte den 12 december 2022. Beslutet har föregåtts av konsultation med professionell översättare och synpunkter har inhämtats från Sveriges Museers Riksförbund med flera.