Skip to content
ICOM Committee for Conservation -komitean kokousesite

Kommittéer

Under ICOM finns det 118 nationella kommittéen, som organiserar medlemmarna på nationell nivå, samt främjar och upprätthåller kunskap och kännedom om museietik och understöder sina medlemmar på internationell nivå. Utöver de nationalle kommittéena, finns även internationella kommittéen inom ICOM som specialiserar sig inom ett visst museiområde. Nedan hittar du listan över de internationella kommittéerna.

Alla ICOM medlemmar kan höra till en eller flera internationella kommittéen. Rätt att rösta kan en medlem ha bara i en kommittée åt gången. Ordföranden för nationella och internationella kommittéer är alla medlemmar av ICOMs rådgivande kommittée.

Om du redan är medlem och önskar ansluta dig till en av de internationella kommittéerna, fyll då i denna ansökan och sänd den till Paris. Nya medlemmar kan ansöka om medlemskap både i nationella och internationalle kommittéer med samma ansökan.

AVICOM – ICOM International Committee for Audiovisual, New Technologies and Social Media
CAMOC – International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities
CECA – International Committee for Education and Cultural Action
CIDOC – International Committee for Documentation
CIMCIM – ICOM International Committee for Museums and Collections of Instruments and Music
CIMUSET – International Committee for Museums and Collections of Science and Technology
CIPEG – International Committee for Egyptology
COMCOL – International Committee for Collecting
COSTUME – International Committee for Museums and Collections of Costume
DEMHIST – International Committee for Historic House Museums
GLASS – International Committee for Museums and Collections of Glass
ICAMT – International Committee for Architecture and Museum Techniques
ICDAD – International Committee for Museums and Collections of Decorative Arts and Design
ICEE – International Committee for Exhibition Exchange
ICFA – International Committee for Museums and Collections of Fine Arts
ICLCM – International Committee for Literary and Composers’ Museums
ICME – International Committee for Museums and Collections of Ethnography
ICMEMO – International Committee for Museums and Collections of Archaeology and History
ICMS – International Committee for Museum Security
ICOFOM – International Committee for Museology
ICOM-CC – Committee for Conservation
ICOMAM – International Committee for Museums and Collections of Arms and Military History
ICR – International Committee for Regional Museums
ICTOP – International Committee for the Training of Personnel
INTERCOM – International Committee for Museum Management
MPR – International Committee for Marketing and Public Relations
NATHIST –International Committee for Museums and Collections of Natural History
UMAC – International Committee for University Museums and Collections