Skip to content

Internationella museidagen

Den internationella museidagen har firats den 18 maj ända sedan 1977.  Syftet med dagen är att göra museernas samhälleliga position känd både bland publiken och beslutsfattarna. För dagens tema ansvarar ICOMs rådgivande kommitté och för koordinerandet av museidagen i Finland ansvarar Finlands museiförbund. Nuförtiden deltar nästan 30 000 museer i över 120 länder runt om i världen med olika sorters evenemang i den Internationella museidagen.

Läs mer om Internationella museidagen
Ladda ned affischen för år 2023

Det här årets tema ”Museer, hållbarhet och välmående” fokuserar på miljöns, hälsans och välmåendets betydelse i vardagen.