Skip to content
Vuoden museo -palkinnon jako museogaalassa Inarissa 2016

Årets museum

ICOM Finland och Finlands museiförbund har beviljat årliga museipriser ända sedan år 2014. Dessa priser är Årets museum och Årets museipublikation.  Dessutom delar prisnämnden ut ett Specialpris.

Prisnämnden består av sju medlemmar, varav fyra väljs av ICOM Finland och tre av Finlands museiförbund. Nämnden utses för tre år åt gången. Ordföranden för nämnden utses av styrelsen för ICOM Finland.  Finlands museiförbund sköter om koordinations-, administrations-, sekreterar- och andra praktiska tjänster som gäller nämndens arbete. Finlands museiförbund ansvarar också för de kostnader som hänför sig till utdelningen av priset tillsammans med eventuella samarbetspartner. Priserna delas ut årligen på den stora museigalan som ordnas i samband med de riksomfattande museidagarna.

Juryn för Årets museum-priserna 2023-2025

Maj Meriluoto, ICOM Finlands representant (juryns ordförande)
Minna Sartes, Åbo stad 
Eeva Teräsvirta, utbildnings- och kulturministeriet 
Pasi Huttunen, Outokummun seutu, redaktör
Nikke Kaartinen, Savolax museum, museichef
Elina Bonelius, museichef för Vasas museer
Erik Tirkkonen , utställningsamanuens på Nationalmuseet
Maritta Jokiniemi, forskare på Polismuseet (representant för Årets museum 2022)
Kirsti Ruissalo, sekreterare, Finlands museiförbund

Av jävskäl deltog Nikke Kaartinen och Erik Tirkkonen inte i bedömningen av tävlingen för Årets museipublikation

Vinnarna för år 2024

Årets museum: Samiska museet och Naturrum Siida
Årets museipublikation: Boken ”Lintuhuviloita Savonlinnasta haudankaivaja Ruuskasen tapaan”, publicerad av Riihisaari -Nyslotts museum
Årets specialpris: Konsti – Varkaus museicentral

Tidigare pristagare

2023
Årets museum: Riihisaari – Nyslotts museum
Årets kommunikationsgärning: Museiverkets Korjaustaito.fi webbtjänst
Årets specialpris: Lekmuseet

2022
Årets museum: Polismuseet
Årets museipublikation: 101 glimtar ur Ålands forntid, Ålands museum
Årets museibutik: Museicentret Vapriikis museibutik

2021
Årets museum: Suomen maatalousmuseo Sarka
Årets kommunikationsgärning: Helsingin taidemuseo HAMin ja Helsingin kaupunginmuseon Mieliala – Helsinki 1939–1945 -näyttelyn markkinointi
Årets specialpris: Museiverket
Årets museibutik: Haltia Shop

2020
Årets museipublikation: Pellavaliina – Tampellan damasti 1859-1977

2019
Årets museum: Satakunnan museo
Årets kommunikationsgärning: Postimuseon Pienlehtiä ja punkpostia -näyttelyn viestintä
Årets specialpris: Amos Rex

2018
Årets museum: Espoon modernin taiteen museo EMMA
Årets museipublikation: Julkinen ja kätketty Suomi, Suomen kansallismuseo
Årets specialpris: Aineen taidemuseo

2017
Årets museum: Helsingin kaupunginmuseo
Årets kommunikationsgärning: Rakkauden tiloja – neljän uudenmaalaisen museon yhteinen näyttely- ja tapahtumakokonaisuus
Årets specialpris: Vantaan taidemuseo Artsi

2016
Årets museum: Ålands Sjöfartsmuseum/Ahvenanmaan merenkulkumuseo
Årets museipublikation: Rurik Wasastjerna – Kolme tehdasta, yksi kunta – Kuusankosken kaavoitus- ja rakennusperintö 1850–1959
Årets specialpris: Uudenkaupungin museo

2015
Årets museum: Serlachius-museo Gösta
Årets kommunikationsgärning: Oulun museo- ja tiedekeskus Luuppi
Årets specialpris: Rauman merimuseo

2014
Årets museum: Forssan museo
Årets museipublikation: Rasvaletti, Helsingin kaupunginmuseo
Årets specialpris: Nykytaiteen museo Kiasma