Skip to content
ICOM:n museoeettiset säännöt -kirjanen

Museietik

De etiska regler för museiarbete som ICOM uppställt är en hörnsten i dess verksamhet och en förenande kraft för hela museibranschen. På samma gång ökar de museiyrkenas betydelse i samhället och berättar för publiken vad man kan förvänta sig av museer och museiprofessionella. Reglerna ställer minimikrav på museernas och deras personals professionella verksamhet och de fungerar som en allmän etisk ledstjärna för museibranschens professionella. ICOMs medlemmar har förbundit sig att följa dessa regler.

ICOM Finlands nationella kommitté rf har översatt reglerna till finska, samt organiserat ett seminarium, Museoetiikka 2.0, som resulterade i en nätpublikation. Kommittéen har även redigerat en serie skrifter som utgivits på finska och engelska, där ledande experter inom museibranschen diskuterar om varje punkt i reglerna.