Skip to content
ICOM:n museoeettiset säännöt -kirjanen

Museietik

De etiska regler för museiarbete som ICOM uppställt är en hörnsten i dess verksamhet och en kraft som främjar museibranschens helgjutenhet. På samma gång ökar de museiyrkenas betydelse i samhället och berättar för publiken vad man kan vänta sig av museer och museiprofessionella. Reglerna ställer minimikrav på museernas och deras personals professionella verksamhet och de fungerar som allmän etisk ledstjärna för museibranschens professionella. ICOMs medlemmar har förbundit sig att följa dessa regler.

ICOM Finska nationella kommittén rf har översatt reglerna till finska, har om ämnesområdet organiserat seminariet Museoetiikka 2.0, av vars inlägg det också gjordes en nätpublikation, samt redigerat en serie skrifter som utgivits på finska och engelska, där ledande experter inom museibranschen diskuterar om varje punkt i reglerna.