Skip to content

ICOM Finlands nationella kommitté

Bli medlem

Museiprofessionella och studerande inom museibranschen kan bli medlemmar i föreningen.

Bekanta dig med medlemsförmånerna och ansök om medlemskap via en elektronisk blankett.

Föreningen

ICOM Finlands nationella kommitté rf är en medlemsförening i det Internationella museirådet.

Som medlem i ICOM Finland är du med i ett nätverk med över 35 000 museiprofesionella.

Museietik

De museietiska reglerna som ICOM fastställt är verksamhetens kärna och en förenande kraft inom museibranschen.

Bekanta dig med de museietiska reglerna .

Aktuellt

Pressmeddelanden


ICOM Finland på Facebook