Skip to content

ICOM Finska nationella kommittén

Bli medlem

Museiprofessionella och studerande inom museibranschen kan bli medlemmar i föreningen.

Bekanta dig med medlemskapsförmånerna och ansök om medlemskap via en elektronisk blankett.

Föreningen

ICOM Finska nationella kommittén ry är en medlemsförening i det Internationella museirådet.

Som medlem i ICOM Finland är du med i ett nätverk med över 35 000 museiprofesionella.

Museietik

Museietiska reglerna som ICOM fastställt är kärnan i dess verksamhet och en förenande kraft inom museibranschen.

Bekanta dig med de etiska reglerna för museiarbete.

Aktuellt

Meddelanden

Artikkeleja ei löytynyt


Blogg

Artikkeleja ei löytynyt


ICOM Finland på Facebook