Skip to content

Representanter

Representantansökan

För tillfället är ansökningstiden stängd. Följande ansökan är på våren 2025.

ICOM Finland vill främja sina medlemmars professionella utveckling och nätverkande genom att stöda deltagandet i olika nätverks- och utbildningsevenemang. Under 2024 kan representationskap sökas för internationella och finska evenemang både för deltagande på plats och online. ICOM Finlands nationella kommitté bidrar till kostnaderna för representantens deltagande. Den sökande ska i sin ansökan angiva en beräkning över kostnaderna för deltagandet samt andra möjliga finansieringskällor.

Ansökan ska även inkludera en redovisning över hur deltagandet i evenemanget främjar den sökandes bakgrundsorganisation, personliga yrkeskompetens eller den inhemska museibranschen. Den sökande ska ha godkänts som medlem i ICOM Finlands nationella kommitté år 2022 eller tidigare och har betalat medlemsavgifterna för åren 2022 och 2023. Man kan ansöka som individuell medlem verksam i sitt yrke eller som organisationsmedlem. Även studentmedlemmar kan ansöka om att vara representanter.

ICOM Finlands nationella kommitté ersätter sina representanters deltagarkostnader efter evenemanget mot kvitton och rapportering. Originalkvitton på utgifterna måste skickas till ICOM Finlands styrelse inom två månader efter evenemangets slut. Vid behov kan man även ansöka om ersättning före evenemanget genom att kontakta ICOM Finlands styrelse.

Representanten för ICOM Finland binder sig till att rapportera om evenemanget på överenskommet sätt. Målet är att uppmärksamma aktuella och intressanta ämnen för den finländska museibranschen.

Frågor gällande representanter riktas till edustajat@icomfinland.fi

Kostnadsersättning och rapportering

ICOM Finlands nationella kommitté ersätter mot kvitton och rapportering efter genomförd resa sina representanters rese- och deltagarkostnader ända upp till den summa som styrelsen godkänt. Vid behov kan man också söka kostnadsersättning innan man förverkligar resan, genom att vara i kontakt med ICOM Finlands styrelse. Anvisningarna för hur kvittona ska levereras skickas till de representanter som blivit valda. Representanterna erhåller inget dagtraktamente. De ursprungliga kvittona för kostnaderna bör levereras till ICOM Finlands nationella kommittés styrelse efter genomförd resa, dock inom två månader efter att resan avslutats.

För en inställd resa betalas ingen ersättning. Se till att din reseförsäkring är i kraft.

ICOM Finlands representant binder sig till att rapportera om sin resa i ord och bild. Alternativa former för reserapporteringen är ett blogginlägg eller 3-5 Facebook-uppdateringar. Syftet är att förmedla vidare aktuella och intressanta ämnen till finländska museiprofessionella. Reserapporteringens syfte är att öka kännedomen om de internationella kommittéernas breda skala för ICOMs medlemmar, både vad gäller de ämnen som behandlas, deltagarna samt evenemangsställena.

Bloggtext / Synvinkel

Välj ett inlägg, ett intressant ämne eller en diskussion. Fundera och skriv vilka tankar det väcker hos dig. Lämna inte dina observationer enbart på en allmän nivå: om du nämner att en talare hade ett intressant inlägg, berätta mer utförligt om varför du upplevde att hens inlägg var intressant. Sträva också till att erbjuda länkar genom vilka läsaren får bekanta sig med det ursprungliga materialet, personen som väckt diskussionen eller ämnet. Förutom synvinkeln kan du om du så vill fundera mera allmänt på seminarieresan. Har arrangemangen varit lyckade och fungerande? Bekantade du dig med nya intressanta människor vid kvällstillställningarna, eller dylikt? Både ris och rosor är intressanta. Många av oss som läser ICOMs resebloggar organiserar även själva seminarier. Alla upplevelser är värda att höra om.

  • Skicka text och bildtexter i doc- eller docx –form och bilderna som skilda jpg-filer. Om du vill kan du märka ut på vilken plats i texten du vill att bilderna skall placeras.
  • Kom ihåg att i texten nämna ditt namn, din titel samt din bakgrundsorganisation.

Facebook- uppdateringar

3-5 uppdateringar med bild (och/eller video) på ICOM Finlands Facebook-sida under konferensresan. Du kan till uppdateringen lägga till intressanta länkar till mål, seminarietalare eller inläggsmaterial. Facebook-uppdateringen är till sin stil avslappnad. Låt din egen röst höras.

Obs! Du ser väl till att din Facebook-post är definierad som ”offentlig” under punkten ”Vem kan se det du delar?”. Du kan definiera varje post skilt medan du gör den eller när den redan har blivit publicerad.  Till menyn kommer du via den gråa jordglobsbilden. Här får du närmare anvisningar.

Facebook-uppdateringarna görs genom ICOM Finlands Facebook-konto. Vi ger dig rättigheter till att göra inlägg genom ICOM Finlands Facebook-konto; be om att få rättigheten genom att skicka e-post till adressen communications@icomfinland.fi

Kom ihåg att direkt i början av inlägget nämna ditt namn och museum, eftersom inlägget görs genom ICOMs Facebook-sida. Till exempel så här:

ICOMs representant rapporterar från Kyotos triennal: Maja Matkultur från Malax matmuseum.

Representantuppdrag för 2024 kan sökas fram till den 7.4