Skip to content

Representanter

Representantansökan 2022

ICOM Finland vill främja sina medlemmars professionella utveckling och nätverkande genom att stödja deltagande i olika nätverks- och utbildningsevenemang. Under 2022 kan representationskap sökas för internationella och finska evenemang både för deltagande på plats och online. ICOM Finska nationella kommittén bidrar till kostnaderna för representantens deltagande. Den sökande skall i sin ansökan angiva en beräkning över kostnaderna för deltagandet samt andra möjliga finansieringskällor.

Ansökan skall även inkludera en redovisning över hur deltagandet i evenemanget bidrar till verksamheten för sökandes bakgrundsorganisation, personlig yrkeskompetens eller den inhemska museibranschen. Den sökande skall ha godkänts som medlem i ICOM Finska nationella kommittén 2020 eller tidigare och har betalat medlemsavgifterna för åren 2020 och 2021. Man kan ansöka som individ verksam i sitt yrke eller som samfundsmedlem. Även studentmedlemmar kan ansöka om att vara representanter.

ICOM Finska nationella kommittén täcker sina representanters deltagarkostnader efter evenemanget mot kvitton och rapportering. Originalkvitton på utgifterna måste skickas till ICOM Finlands styrelse inom två månader efter evenemangets slut. Vid behov kan man även ansöka om ersättning före evenemanget genom att kontakta ICOM Finlands styrelse.

Representanten för ICOM Finland förbinder sig att rapportera om evenemanget på överenskommet sätt. Målet är att uppmärksamma aktuella och intressanta ämnen för den finska museibranschen.

Representantansökan för ICOM Prag 2022 Generalkonferens

Ansökningstid 14.3.-18.4.2022. Representantansökan till generalkonferensen sker med samma ansökningsblankett som andra representantansökan. ICOM Finland besluter om ansökningarna till generalkonferensen genast efter ansökningstidens slut (under vecka 16), så representanterna kan anmäla sig till generalkonferensen till early bird -priset som är i kraft till den 1.5. Deltagarkostnader kan ges både till representanter som åker på plats till Prag och till representanter som deltar virtuellt.

Läs mera om ICOM Prag 2022 Generalkonferens och anmälan dit. Generalkonferensens call for papers är öppen till den 30.3. Du hittar call for papers -instruktionerna på ICOM Prag 2022 -webbplatsen.

Frågor gällande representanter riktas till edustajat@icomfinland.fi

Kostnadsersättning och rapportering

ICOM Finska nationella kommittén ersätter mot kvitton och rapportering efter genomförd resa sina representanters rese- och deltagarkostnader ända upp till den summa som styrelsen godkänt. Vid behov kan man också söka kostnadsersättning innan man förverkligar resan, genom att vara i kontakt med ICOM Finlands styrelse. Anvisningarna för hur kvittona skall levereras skickas till de representanter som blivit valda. Representanterna erhåller inget dagtraktamente. De ursprungliga kvittona för kostnaderna bör levereras till ICOM Finska nationella kommitténs styrelse efter genomförd resa, inom två månader efter att resan avslutats.

ICOM Finlands representant förbinder sig att rapportera om sin resa i ord och bild. Alternativa former för reserapporteringen är bloggskrivande eller 3-5 Facebook-uppdateringar. Syftet är att hämta med sig aktuella och intressanta ämnen till kännedom för de finländska museiprofessionella. Reserapporteringens syfte är att öka kännedomen om de internationella kommittéernas breda skala hos ICOMs medlemmar, både vad gäller de ämnen som behandlas, deltagarna samt evenemangsställena.

Bloggtext / Synvinkel

Välj ett inlägg, ett intressant ämne eller en diskussion. Fundera och skriv vilka tankar det väcker hos dig. Lämna inte dina observationer enbart på en allmän nivå: om du nämner att en talare hade ett intressant inlägg, berätta mer utförligt om varför du upplevde att hens inlägg var intressant. Sträva också till att erbjuda länkar genom vilka läsaren får bekanta sig med det ursprungliga materialet, personen som väckt diskussionen eller ämnet. Förutom synvinkeln kan du om du så vill fundera mera allmänt på seminarieresan. Har arrangemangen varit lyckade och fungerande. Bekantade du dig med nya intressanta människor vid kvällstillställningarna, e.dyl. Både ris och rosor är intressanta. Många av oss som läser ICOMs resebloggar organiserar själva också seminarier. Alla upplevelser är värda att höra om.

  • Skicka text och bildtexter i doc- eller docx –form och bilderna som skilda jpg-filer. Om du vill kan du märka ut på vilken plats i texten du vill att bilderna skall placeras.
  • Kom ihåg att i texten nämna ditt namn, din titel samt ditt bakgrundssamfund.

Facebook- uppdateringar

3-5 uppdateringar med bild (och/eller video) på ICOM Finland -facebook under konferensresan. Du kan till uppdateringen foga intressanta länkar till mål, seminarietalare eller inläggsmaterial. Face-uppdateringen är till sin stil avslappnad. Låt din egen röst höras.

Obs! Du ser väl till att din Facebook-postning är definierad som offentlig under punkten Vem kan se det du delar?. Du kan definiera varje postning skilt medan du gör den eller när den redan har blivit publicerad.  Till menyn kommer du via den gråa jordglobsbilden. Här får du närmare anvisningar.

Facebook-postningarna görs genom ICOM Finlands Facebook-konto. Vi ger dig rättigheter till att posta genom ICOM Finlands Facebook-konto, be om att få rättigheten till exempel via att skicka ett meddelande till ICOM Finland på Facebook. Du kan även skicka epost till adressen edustajat@icomfinland.fi eller communications@icomfinland.fi.

Kom ihåg att nämna ditt namn och museum i anslutning till Facebook-postningarna, eftersom de görs genom ICOMs Facebook. Till exempel så här:

ICOMs representant raportera från Kiotos triennal: Maja Matkultur från Malax matmuseum.

För tillfället finns det inte representantuppdrag att söka.