Skip to content

Styrelsen

Anne Laiti

ANNE LAITI

Leder ordet och styrelsens arbete. Fungerar som ICOM Finlands nationella kommitté rf:s röst och ansikte utåt nationellt och internationellt.

anne@icomfinland.fi

Minna Turtiainen

MINNA TURTIAINEN

Är verksam som styrelsens viceordförande och vice-ekonomiansvarig

vicechair@icomfinland.fi

treasury@icomfinland.fi

MARI WIKHOLM

Är verksam som styrelsens sekreterare

info@icomfinland.fi

Tiina Paavola

TIINA PAAVOLA

Ansvarar för ICOM Finlands representanter

edustajat@icomfinland.fi

ANNA-MARIA WILJANEN

Ekonomiansvarig

treasury@icomfinland.fi

Foto: Akiko Osaki/Finlands Japan institut

Uula Neitola

UULA NEITOLA

Projektansvarig tillsammans med Christine Langinauer

projects@icomfinland.fi

Christine Langinauer

CHRISTINE LANGINAUER

Projektansvarig tillsammans med Uula Neitola

projects@icomfinland.fi

MAJ MERILUOTO

Museiprisnämndens ordförande

projects@icomfinland.fi

ITHA O’NEILL

Kommunikationsansvarig tillsammans med Heidi Viktorsson

communications@icomfinland.fi

HEIDI VIKTORSSON

Kommunikationsansvarig tillsammans med Christine Langinauer

communications@icomfinland.fi