Skip to content

Styrelsen

Minna Turtiainen

MINNA TURTIAINEN

Leder ordet och styrelsens arbete. Fungerar som ICOM Finlands nationella kommitté rf:s röst och ansikte utåt nationellt och internationellt.

chair@icomfinland.fi

Uula Neitola

UULA NEITOLA

Är verksam som styrelsens viceordförande och är projektansvarig tillsammans med Joanna Kurth

vicechair@icomfinland.fi

projects@icomfinland.fi

MARI WIKHOLM

Är verksam som styrelsens sekreterare

info@icomfinland.fi

Tiina Paavola

TIINA PAAVOLA

Ansvarar för ICOM Finlands representanter

edustajat@icomfinland.fi

ANNA-MARIA WILJANEN

Ekonomiansvarig

treasury@icomfinland.fi

Foto: Akiko Osaki/Finlands Japan institut

Anu Kehusmaa

Är verksam som vice-ekonomiansvarigtreasury@icomfinland.fi

JOANNA KURTH

Projektansvarig tillsammans med Uula Neitola

projects@icomfinland.fi

MAJ MERILUOTO

Museiprisnämndens ordförande

projects@icomfinland.fi

ITHA O’NEILL

Kommunikationsansvarig tillsammans med Heidi Viktorsson

communications@icomfinland.fi

HEIDI VIKTORSSON

Kommunikationsansvarig tillsammans med Itha O’Neill

communications@icomfinland.fi