Skip to content
ICOM Code of Ethics for Museums -girji

Museaetihkka

ICOMa museaetihkalaš njuolggadusat leat dan doaimma vuolggasadjin ja museasuorggi oktilašvuođa ovddideaddji fápmu. Seammás dat lasihit barggu árvvu servodagas ja muitalit álbmogii, maid museain ja museaámmátlaččain sáhttá vuordit. Njuolggadusat ásahit unnimus vejolaš gáibádusaid museaid ja daid bargiid ámmátlaš doibmii ja dat doibmet almmolaš etihkalaš rávan museasuorggi ámmátlaččaide. ICOMa lahtut leat čatnasan čuovvut dáid njuolggadusaid.

ICOM Suoma kommišuvdna rs lea jorgalan njuolggadusaid suomagillii, lágidan fáttás Museaetihka 2.0 -seminára, man sáhkavuoruin čohkkejuvvui maiddái neahttapublikašuvdna, ja doaimmahan suomagillii ja eaŋgalasgillii almmustahtton čálusráiddu, mas museasuorggi njunušáššedovdit ságastallet njuolggadusaid birra.

Museaetihkalaš njuolggadusat suomagillii ja eŋgelasgillii.