Skip to content
ICOM Committee for Conservation kommišuvnna čoahkkima flyer

Kommišuvnnat

ICOMa vuolde doaibmá 118 riikkasis kommišuvnna, maid ulbmilin lea dikšut iežaset lahtuid áššiid, ovddidit ja doalahit diđolašvuođa Museaetihkalaš njuolggadusain ja doarjut lahtuid riikkaidgaskasaš barggu. Riikkasis kommišuvnnaid lassin ICOMa vuolde doibmet lahtuid vuođđudan riikkaidgaskasaš kommišuvnnat, mat ovddidit museasuorggi spesiálasurggiid. Buot ICOMa lahtut sáhttet searvat ovtta dahje máŋgga riikkaidgaskasaš kommišuvdnii. Jienastanvuoigatvuohta sáhttá leat dušše ovtta kommišuvnnas hávil. Riikkasis ja riikkaidgaskasaš kommišuvnnaid sátnejođiheaddjit čohkkájit ICOMa ráđđeaddi kommišuvnnas ja oassálastet ICOM-guovddášsearvvi mearrádusaid dahkamii.

Juos leat lahttu ja háliidat searvat riikkaidgaskasaš kommišuvdnii, sáhtát deavdit ohcamuša ja sáddet dan Parisii. Ođđa lahtut sáhttet ohcat sihke riikkasis ja riikkaidgaskasaš kommišuvnna lahttuvuođa seamma skoviin.

AVICOM – ICOM International Committee for Audiovisual, New Technologies and Social Media
CAMOC – International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities
CECA – International Committee for Education and Cultural Action
CIDOC – International Committee for Documentation
CIMCIM – ICOM International Committee for Museums and Collections of Instruments and Music
CIMUSET – International Committee for Museums and Collections of Science and Technology
CIPEG – International Committee for Egyptology
COMCOL – International Committee for Collecting
COSTUME – International Committee for Museums and Collections of Costume
DEMHIST – International Committee for Historic House Museums
GLASS – International Committee for Museums and Collections of Glass
ICAMT – International Committee for Architecture and Museum Techniques
ICDAD – International Committee for Museums and Collections of Decorative Arts and Design
ICEE – International Committee for Exhibition Exchange
ICFA – International Committee for Museums and Collections of Fine Arts
ICLCM – International Committee for Literary and Composers’ Museums
ICME – International Committee for Museums and Collections of Ethnography
ICMEMO – International Committee for Museums and Collections of Archaeology and History
ICMS – International Committee for Museum Security
ICOFOM – International Committee for Museology
ICOM-CC – Committee for Conservation
ICOMAM – International Committee for Museums and Collections of Arms and Military History
ICR – International Committee for Regional Museums
ICTOP – International Committee for the Training of Personnel
INTERCOM – International Committee for Museum Management
MPR – International Committee for Marketing and Public Relations
NATHIST –International Committee for Museums and Collections of Natural History
UMAC – International Committee for University Museums and Collections