Skip to content
Etusivu » Aktuellt » Den internationella museidagen 18.5.2024

Den internationella museidagen 18.5.2024

Den internationella museidagen har firats den 18 maj ända sedan 1977.  Syftet med dagen är att göra museernas samhälleliga position känd både bland publiken och beslutsfattarna. ICOMs rådgivande kommitté svarar för museidagens tema, medan Finlands museiförbund ansvarar för koordinerandet av museidagen i Finland. I dagsläget deltar nästan 30 000 museer i över 120 länder runt om i världen med olika sorters evenemang i den Internationella museidagen.

Årets tema ”Museer, utbildning och forskning” betonar kulturinstitutionernas avgörande roll i att erbjuda en heltäckande utbildningsupplevelse. Internationella museidagen främjar arbetet för en mer medveten, hållbar och inkluderande värld.

Läs mer om Internationella museidagen https://imd.icom.museum/
Ladda ned affischen för år 2023 https://imd.icom.museum/international-museum-day-2023/the-poster/