Skip to content
Etusivu » Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://icomfinland.fi och har upprättats / uppdaterats 3.3.2022.

Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgänglighet av tjänsten var granskat av en external organisation, Verkkovaraani.

Tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen icomfinland.fi uppfyller de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1). Inga brister har upptäckts.

Feedback and Contact Information

Om du upptäcker några tillgänglighetsbrist i vår webbplats, vänligen anmäla oss om de per epost till communications@icomfinland.fi.

Tillsynen över tillgängligheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur man kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
https://www.tillganglighetskrav.fi/
saavutettavuus@avi.fi
tfn. (växel) +358 295 016 000