Vuoden museo -palkinnon jako museogaalassa Inarissa 2016

Årets museum

ICOM Finland och Finlands museiförbund har beviljat årliga museipriser ända sedan år 2014. Dessa priser är Årets museum och Årets museipublikation.  Dessutom delar prisnämnden ut ett Specialpris.

Prisnämnden består av sju medlemmar, varav fyra väljs av ICOM Finland och tre av Finlands museiförbund. Nämnden utses för tre år åt gången. Ordföranden för nämnden utses av styrelsen för ICOM Finland.  Finlands museiförbund sköter om koordinations-, administrations-, sekreterar- och andra praktiska tjänster som gäller nämndens arbete. Finlands museiförbund ansvarar också för de kostnader som hänför sig till utdelningen av priset tillsammans med eventuella samarbetspartner. Priserna delas ut årligen på den stora museigalan som ordnas i samband med de riksomfattande museidagarna.

Juryn för Årets museum -priser 2020-2022

Anne Laiti, styrelsemedlem i ICOM Finland (prisnämndens ordförande)
Samu Forsblom, kulturchef, Uleåborgs stad
Toivo Haimi, journalist, YLE
Elina Makkonen, styrelsemedlem i ICOM Finland
Mirva Mattila, kulturråd, Undervisnings- och kulturministeriet
Tuuli Rajavuori, kommunikationschef, Finlands museiförbund
Tuulia Tuomi, museichef, Tavastehus stadsmuseum

Eeva-Liisa Taivassalo, sekreterare, Finlands museiförbund

Tidigare pristagare

2021
Vuoden museo: Suomen maatalousmuseo Sarka
Vuoden museoviestintäteko: Helsingin taidemuseo HAMin ja Helsingin kaupunginmuseon Mieliala – Helsinki 1939–1945 -näyttelyn markkinointi
Vuoden erikoispalkinto: Museovirasto
Vuoden museokauppa: Haltia Shop

2020
Vuoden museojulkaisu: Pellavaliina – Tampellan damasti 1859-1977

2019
Vuoden museo: Satakunnan museo
Vuoden viestintäteko: Postimuseon Pienlehtiä ja punkpostia -näyttelyn viestintä
Vuoden erikoispalkinto: Amos Rex

2018
Vuoden museo: Espoon modernin taiteen museo EMMA
Vuoden museojulkaisu: Julkinen ja kätketty Suomi, Suomen kansallismuseo
Vuoden erikoispalkinto: Aineen taidemuseo

2017
Vuoden museo: Helsingin kaupunginmuseo
Vuoden viestintäteko: Rakkauden tiloja – neljän uudenmaalaisen museon yhteinen näyttely- ja tapahtumakokonaisuus
Vuoden erikoispalkinto: Vantaan taidemuseo Artsi

2016
Vuoden museo: Ålands Sjöfartsmuseum/Ahvenanmaan merenkulkumuseo
Vuoden museojulkaisu: Rurik Wasastjerna – Kolme tehdasta, yksi kunta – Kuusankosken kaavoitus- ja rakennusperintö 1850–1959
Vuoden erikoispalkinto: Uudenkaupungin museo

2015
Vuoden museo: Serlachius-museo Gösta
Vuoden viestintäteko: Oulun museo- ja tiedekeskus Luuppi
Vuoden erikoispalkinto: Rauman merimuseo

2014
Vuoden museo: Forssan museo
Vuoden museojulkaisu: Rasvaletti, Helsingin kaupunginmuseo
Vuoden erikoispalkinto: Nykytaiteen museo Kiasma