Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » Riihisaari – Savonlinnan museo on Vuoden museo 2023

Riihisaari – Savonlinnan museo on Vuoden museo 2023

Vuoden 2023 museopalkinnot jaettiin 25.5. Museogaalassa Helsingissä. Vuoden museo 2023 –palkinnon sai Riihisaari – Savonlinnan museo. Vuoden viestintäteko -palkinto myönnettiin Museoviraston Korjaustaito.fi -sivustolle. Vuoden erikoispalkinnon sai Museo Leikki. Museokortin erikoispalkinto annettiin Halosenniemelle.

Vuoden museo -kiertopalkinto, Pekka Kauhasen suunnittelema Esko-veistos, myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, ja museon toiminta on tuonut uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle. Palkinnon jakavat Kansainvälisen museoneuvosto ICOM:in Suomen komitea ja Suomen museoliitto.

Vuoden museo -kilpailun finaaliin pääsi neljä museota. Palkintolautakunta vieraili kevään aikana finalistimuseoissa, tapasi niiden henkilökuntaa ja tutustui museoiden toimintaan.

Palkintolautakunta kuvaili Vuoden museoksi valittua Riihisaari – Savonlinnan museota seuraavasti:

“Museon toiminnassa tulee esiin ennakkoluuloton asenne, aktiivinen kehittämisote ja vahva museon uudenlaisten roolien etsintä sekä henkilökunnan innostuneisuus ja omistautuminen työhönsä. Museota on uudistettu vanhaa kunnioittaen ja samalla rohkeasti tulevaisuuteen katsoen.

Voittajamuseo on lisännyt merkittävällä tavalla museoalan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta uusien avausten, yhteisöönsä jalkautumisen, keskusteluun osallistumisen, aktiivisen verkosto- ja sidosryhmätyön, ajankohtaisiin ilmiöihin tarttumisen, taide- ja kulttuurikentän kehittämisen sekä tärkeiden teemojen esille nostamisen kautta. Esimerkkinä museon toiminnassa näkyvästä uudenlaisesta ajattelusta ja yleisöjen kanssa käytävän vuoropuhelun monipuolistamisesta on nuorille suunnattu yhteistyömalli.

Voittajamuseo on onnistunut löytämään uusia yleisöjä monipuolisilla sisällöillään ja lukuisilla uudenlaisilla tapahtumilla sekä saanut myös museoalan ulkopuolelle ulottuvaa näkyvyyttä. Riihisaaren museo on tärkeä vaikuttaja omassa ympäristössään ja Itä-Suomen museoiden verkostossa, toimii kohtaamispaikkana ja vahvistaa raikkaalla sekä rohkealla toiminnallaan alueensa paikallisidentiteettiä.

Voittajamuseo työskentelee aktiivisesti erilaisten yhteisöjen ja yhteistyökumppanien kanssa, esimerkkinä tästä on Sulkavan vankilan kanssa kehitetty ympärivuotinen yhteistyömalli laivojen kunnostuksen parissa. Riihisaaren museo on nostanut esiin Saimaan saariston ja saaristolaisuuden nykyisyyden ja tulevaisuuden monipuolisessa näyttely- ja tutkimustyössään. Pitkäjänteisen työn ansiosta museossa on saatu kehitettyä museolaivoihin ja niiden esittelyyn sekä kunnostukseen liittyvää toimintaa merkittävästi eteenpäin. Liikkuvien museohöyrylaivojen kautta museo esittelee ja säilyttää ainutlaatuisella tavalla “kelluvaa” ja elävää kulttuuriperintöä.

Riihisaaren museo toimii paitsi museona ja kulttuurimatkailukohteena myös matkailu- ja retkeilyneuvontapisteenä antaen näin esimerkin omien palveluidensa ja myös resurssiensa täydentämisestä. Museo on vakiinnuttanut paikkansa suosittuna ympärivuotisena käyntikohteena.”

Vuoden museoviestintäteko-palkinto Museoviraston Korjaustaito.fi-sivustolle

Vuoden museoviestintäteko -palkinto jaetaan joka toinen vuosi onnistuneelle, positiivisesti erottuvalle viestintäteolle. Tänä vuonna Vuoden viestintäteko -palkinto myönnettiin Museoviraston Korjaustaito.fi-sivustolle.

Palkintolautakunta kuvaili Vuoden viestintätekoa seuraavasti: 

“Tietojen kokoaminen Korjaustaito.fi -sivustolle on ollut valtakunnallisesti vaikuttava ja merkittävä teko.Korjausperinteistä kiinnostuneiden ihmisten lisäksi sivusto palvelee myös museoita ja tukee museoiden ydintehtävää rakennusperinteen säilyttäjänä ja ylläpitäjänä. Yhdelle sivulle koostettu hyödyllinen materiaali mahdollistaa helposti saavutettavan tiedon ja sen hyödyntämisen. Samalla sivusto tukee kestävää kehitystä edistämällä rakennuskannan säilymistä.” 

Museo Leikin erikoispalkinto 

Lisäksi palkintolautakunta huomioi Erikoispalkinnolla Museo Leikin, joka oli yksi Vuoden museo -kilpailun finalisteista. Erikoispalkinto on tunnustus, jonka raati voi halutessaan myöntää merkittävästä teosta museoalalla tai pitkäjänteisestä vaikuttamisesta museoalan kehittämiseksi. 

Palkintolautakunta kuvaili erikoispalkinnon saajaa Museo Leikkiä seuraavasti: 

“Palkintolautakunta vaikuttui Museo Leikin uudesta konseptista ja muutoksesta “All Inclusive -matkasta omatoimireissuun.

Museo Leikki on avautunut uudelleen uudessa museorakennuksessa itsenäisenä toimijana ja luonut itselleen uuden vision sekä konseptin tiiviissä yhteistyössä asiakaskuntansa kanssa. Museo puolustaa leikin merkitystä ja nostaa tärkeitä teemoja esiin näyttelytoiminnassa. Näyttelyprojekteissa myös yleisö pääsee osallistumaan ja toiminnallaan museo kasvattaa tulevia museosukupolvia. 

Innostunut ja sitoutunut henkilökunta mahdollistaa vahvan ja monipuolisen yleisötyön. Museossa on panostettu palvelumuotoiluun, jonka lähtökohtana on ylisukupolvinen kokemus. Museon näkökulman muutos lelujen esittelijästä leikin maailman tutkimusmatkailijaksi on onnistunut. Museo hyödyntää resurssejaan tehokkaasti, leikkiä puolustaen”, kuvaili palkintolautakunta. 

Museokortin erikoispalkinto myönnettiin Halosenniemelle

Museokortin erikoispalkinnon voittajan valitsi yleisö. Museokortin erikoispalkinnon vuosittain vaihtuvalla teemalla juhlistetaan 360 Museokortti-kohteen monipuolista tarjontaa. Tänä vuonna erikoispalkinnon teemana oli hurmaavat taiteilijakodit, ja museokorttilaiset pääsivät äänestämään suosikkiaan kuuden lumoavan ehdokkaan joukosta.