Siirry suoraan sisältöön

Yhdistys

ICOM – Kansainvälinen museoneuvosto

ICOM on vuonna 1946 perustettu Kansainvälinen museoneuvosto, Unescon alainen ja hallituksista riippumaton ei-kaupallinen järjestö. ICOMin tehtävänä on kulttuuriperinnön suojelu. Järjestö levittää tietoa sekä osallistuu museoalaan liittyvään päätöksentekoon. ICOM kehittää museoiden hallinnointia ja kokoelmien organisointia määritteleviä standardeja sekä alan parhaita käytäntöjä. ICOMin pääkonttori sijaitsee Pariisissa. Jäseniä on 141 maasta ja meitä on yli 35 000 museoammattilaista.

Organisaatio jakautuu kansallisiin ja kansainvälisiin komiteoihin. ICOM Suomi on yksi 115 kansallisesta komiteasta. ICOM Suomen jäsenenä voit liittyä oman alasi kansainväliseen komiteaan. Kansainväliset komiteat ovat jakautuneet aiheenmukaisesti, joten niiden jäsenenä voit aktiivisesti osallistua oman alasi keskusteluun.

ICOM Suomen komitea ry

ICOM Suomen komitea ry:n tehtävänä on edistää museoalalla toimivien jäsentensä ammatillista yhteistyötä ja tarjota mahdollisuuksia alan kansainvälisen kehityksen seuraamiseen. ICOM Suomi edistää suomalaisjäsenten osallistumista kansainvälisen ICOMin toimintaan ja toteuttaa järjestön strategista suunnitelmaa kansallisella tasolla. ICOM Suomi toimii myös jäsentensä edustajana kattojärjestössä.

ICOMin Museoeettisten sääntöjen vaaliminen on yksi ICOM Suomen keskeisistä tehtävistä. Yhdessä Suomen Museoliiton kanssa ICOM Suomen komitea jakaa Vuoden museo -palkinnot. ICOM Suomi osallistuu museoammatillisen keskustelun ylläpitämiseen myös kotimaassa osallistumalla erilaisten seminaarien järjestämiseen. Lisäksi ICOM Suomi edistää suomalaisen museo-osaamisen näkyvyyttä kansainvälisesti mm. kääntämällä suomalaisia julkaisuja englanniksi.