Siirry suoraan sisältöön

Hae jäseneksi

ICOM SUOMEN JÄSENEDUT

 • Jäsenkortilla saat vapaan sisäänpääsyn tai alennuksen sisäänpääsymaksusta monissa museoissa ympäri maailman. Eri maissa on voimassa erilaisia käytäntöjä. Osassa museoista on käytössä ICOM-pikakaista, jolla vältyt jonottamasta kohteisiin.
 • Sinulla on mahdollisuus liittyä ICOMin kansainvälisiin komiteoihin ja liitännäisjärjestöihin toimintaan.
 • Sinulla on mahdollisuus osallistua joka kolmas vuosi järjestettävään ICOMin yleiskokoukseen.
 • Voit hakea ICOM Suomen edustajaksi maailmalle konferensseihin, verkostoitumistapahtumiin tai kokouksiin.
 • Saat sähköpostiisi ICOMin kansainvälisen uutiskirjeen.

JÄSENEKSI KELPAAVAT

Yhdistyksen täysivaltaiseksi jäseneksi valittavan yksityisen henkilön tulee olla:

 • Pätevöitynyt johonkin museon toiminnan osa-alueeseen joko koulutuksen tai sitä vastaavan kokemuksen kautta ja hänellä tulee olla kokopäiväinen tai osa-aikainen työsuhde museossa tai muussa yhteisössä tai organisaatiossa
 • tai eläkkeellä oleva museoammattilainen
 • tai riippumaton museoammattilainen tai konsultti, joka noudattaa ICOMin museotyön ammattieettisiä sääntöjä, ja tekee työtä museoiden hyväksi, mutta joka ei myy tai mainosta mitään museoissa käytettäviä kaupallisia tuotteita tai laitteita
 • tai muu henkilö, joka ICOMille, kansalliselle tai kansainväliselle komitealle suorittamiensa ammatillisten palveluidensa ansiosta katsotaan ICOMin jäsenyyden arvoiseksi. Näitä jäseniä saa olla korkeintaan 10% yhdistyksen jäsenmäärästä.

Opiskelijajäsenen tulee olla:

 • Metropolian konservointilinjan opiskelija tai opiskelija, joka on suorittanut museologian perusopinnot ja aloittanut aineopinnot. Hakulomakkeen yhteydessä on toimitettava todistus vaadittujen opintojen suorittamisesta. Yliopiston jatko-opiskelijat eivät ole oikeutettuja opiskelijajäsenyyteen.

Yhdistyksen yhteisöjäsenen tulee olla:

 • museo tai vastaava yhteisö tai organisaatio, jonka osa museo tai yhteisö on tai josta se on riippuvainen.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle tai sihteerille. Eroilmoituksen voi tehdä myös yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, ja eräpäivästä on kulunut vuosi, tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

HAE JÄSENEKSI

Henkilöjäsenyys

ICOMin henkilöjäseneksi haetaan kahdella sähköisellä lomakkeella, joilla liityt sekä Suomen kansalliseen komiteaan että Pariisin kattojärjestöön. Muistathan palauttaa molemmat hakemukset, sillä emme käsittele puutteellisia hakemuksia.

ICOM Suomen komitean hallitus hyväksyy jäsenet ICOMin yleisiin sääntöihin nojaten. Jäsenhakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa ICOM Suomen komitean hallituksen kokouksissa, helmikuussa ja syyskuussa.

Varaudu 1–2 kuukauden käsittelyaikaan. Kun jäsenhakemus on hyväksytty, sihteeri tilaa kortin ICOMin sihteeristöltä Pariisista. Kortti toimitetaan Suomeen ICOMin sihteerille noin kolmessa viikossa, jonka jälkeen sihteeri postittaa sen jäsenelle.

Jäsenmaksu tulee olla maksettuna aina viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli maksu myöhästyy, ei kuluvan vuoden vuositarraa voi enää saada.

 1. Täytä Suomen komitean sähköinen lomake HUOM! Muista myös kansainvälinen komitea
 2. Täytä Pariisin lomake täällä

Viimeisimmät yhdistyksen hallituksen hyväksymät jäsenmaksut:
Henkilöjäsen 80€
Opiskelijat ja eläkeläiset 43€.

Yhteisöjäsenyys

Yhteisöt ja instituutiot voivat hakea jäseneksi täyttämällä pelkästään Pariisin lomakkeen. Category-kohtaan valitaan museon budjettia vastaava luokka alla olevan listan mukaisesti. Jäsenmaksu määräytyy budjetin mukaisesti.

Yhteisöjäsenet I (budjetti – 30 000 €) 296 €
Yhteisöjäsenet II (budjetti 30 000 – 100 000 €) 379 €
Yhteisöjäsenet III (budjetti 100 000 – 1 000 000 €) 556 €
Yhteisöjäsenet IV (budjetti 1 000 000 – 5 000 000 €) 656 €
Yhteisöjäsenet V (budjetti 5 000 000 – 10 000 000 €) 747 €
Yhteisöjäsenet VI (budjetti 10 000 000 € – ) 912 €