Siirry suoraan sisältöön

Julkaisut

ICOM Suomen yksi tavoitteista on edistää suomalaisen museo-osaamisen kansainvälistä näkyvyyttä. Yksi keinoista on kääntää suomalaisia museoalan julkaisuja englanniksi.

ACCESSIBILITY AND DIVERSITY CHECKLIST FOR MUSEUMS

Vuonna 2021 Kulttuuria kaikille -palvelu julkaisi suomeksi ja ruotsiksi Museoiden saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslistan avuksi museoiden yhdenvertaisuustyöhön. Nyt tarkistuslista on käännetty englanniksi yhteistyössä ICOM Suomen komitea ry:n kanssa.

ANALYSING SIGNIFICANCE

Teoksen ovat kirjoittaneet Heikki Häyhä, Sari Jantunen ja Leena Paaskoski. Suomenkielisen alkuperäisteoksen, Merkitysanalyysi menetelmä, on julkaissut Suomen Museoliitto.

MUSEUM JAMS IN RECORDING RECENT HISTORY PHENOMENA

Museojamit on museotoimijoiden käyttöön kehitetty työmalli lähihistorian ilmiöiden tavoittamiseen ja tallentamiseen. Työmalli on syntynyt osana Museojamit-hanketta, jossa olivat mukana Postimuseo, mediamuseo Rupriikki ja Suomen pelimuseo.

DISCUSSION ABOUT MUSEUM ETHICS IN FINLAND

Julkaisu perustuu suomenkielisille blogiteksteille, jotka julkaistiin ICOM Suomen blogissa ICOM Suomi bloggaa. Teksteissä useat suomalaiset museoammattilaiset pohtivat ICOMin Museoeettisiä sääntöjä.

ICOM MUSEOTYÖN EETTISET SÄÄNNÖT

Museotyön eettiset säännöt (Code of Ethics for Museums) ovat ICOMin toiminnan kulmakivi. Ne määrittelevät vähimmäisvaatimukset museoiden ja niiden henkilökunnan ammattikäytännölle ja valmiuksille. Jäsenet sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä liittyessään ICOMiin.