Mitä tapahtui uuden museomääritelmän äänestyksessä?

Paneelikeskustelut uuden museomääritelmän synnystä pidettiin konferenssikeskuksen suuressa salissa vaikuttavalle yleisömäärälle tiistaina 3. syyskuuta.

Paneelikeskustelut uuden museomääritelmän synnystä pidettiin konferenssikeskuksen suuressa salissa vaikuttavalle yleisömäärälle tiistaina 3. syyskuuta.

Puhutaanko sitten uudesta museomääritelmästä? Monet ovat Suomessakin ehkä odottaneet tätä, ainakin päätellen siitä kiihkeydestä, jolla aiheesta on debatoitu täällä Kiotossa, paneeleissa, työpajoissa, käytävillä ja sosiaalisessa mediassa.

Ensinnäkin, mitä on tapahtunut?

Museomääritelmän uudistamista varten perustettiin kolme vuotta sitten Milanossa työkomitea, ”Museum Definition, Prospects and Potentials, MDPP”. MDPP-työkomiteaa veti tanskalainen Jette Sandahl, hyvin meritoitunut henkilö tähän haastavaan tehtävään. Ryhmä kehitti pyöreän pöydän keskustelukonseptin. Sen mukaisesti järjestettiin ympäri maailmaa keskustelutilaisuuksia, Suomessakin. Keskusteluiden tulokset toimitettiin Pariisiin. Myöhemmin kaikille ICOMin jäsenille avattiin mahdollisuus lähettää määritelmäehdotuksia suoraan ICOMin nettisivujen kautta. Tämä mahdollisuus oli avoin kaikille jäsenille, ei ainoastaan komiteoille. ICOM Suomen nimissä ei siis lähtenyt yhtä komiteamme ”virallista” ehdotusta. Suomesta lähti esimerkiksi Kimmo Levän ehdotus.

Kaikkien aineistojen pohjalta Sandahlin vetämä komitea muodosti viisi ehdotusta, jotka annettiin ICOMin hallitukselle (Executive Board). Siellä muodostettiin äänestykseen päätynyt määritelmäehdotus, joka perustui aiempaan pohjatyöhön. Täällä Kiotossa asialistalla oli sitten äänestys tästä yhdestä määritelmäehdotuksesta, johon oli määrä vastata kyllä tai ei.

Kun ehdotus julkaistiin heinäkuussa, se herätti heti keskustelua ICOMin foorumeilla. Keskustelu kulminoitui useiden komiteoiden julkaisemaan aloitteeseen koko äänestyksen lykkäämisestä: koettiin että prosessi, jolla määritelmään päädyttiin, ei ollut riittävän osallistava ja läpinäkyvä. Komiteoilla ei ollut mahdollisuutta kommentoida ehdotusta ennen kuin siitä äänestettäisiin. ICOM Suomi ei lähtenyt tukemaan lykkäämistä. Meidän ja muiden ICOM Nord -komiteoiden näkemyksen mukaan MDPP-komitean työskentelyprosessi ei ollut täydellinen, sillä kommenttikierros jäi puuttumaan. Siinä olisi kuitenkin nyt pitäydyttävä - lykkääminen saattaisi vaarantaa koko uudistustyön, jonka tarpeellisuudesta vallitsi konsensus.

Itse määritelmän sanamuodoistakin keskusteltiin kovasti. Onko se määritelmä vai pikemminkin visio? Sisältö on sellaista, jota vastaan tuskin kukaan museoalalla asettuu. Määritelmässä käytetyt käsitteet on koettu häilyviksi (polyphonic space, contribute to …planetary wellbeing). On kysytty, kuinka käyttökelpoisia kyseiset käsitteet ovat määritelmässä, joka nivoutuu monissa maissa lainsäädäntöön ja museoiden rahoitusmalleihin.

Tiistain pyöreän pöydän keskusteluissa kuultiin kaikkien mielipiteitä uudesta määritelmästä.

Tiistain pyöreän pöydän keskusteluissa kuultiin kaikkien mielipiteitä uudesta määritelmästä.

Samoilla linjoilla keskustelu jatkui Kiotossa heti ensimmäisenä päivänä. Monet yrittivät kysyä määritelmästä sellaisissa kokouksissa, joiden varsinaisella agendalla tätä ei ollut, joten debatti sai odottaa seuraaville päiville. Tiistaina sitten päästiin asiaan, kun suuren salin sessiossa MDPP-komitean jäsenet ensin puhuivat ja keskustelivat vuorollaan määritelmätyön taustoista. Sen jälkeen ääneen päästettiin lykkäämistä ajaneen ryhmän puhemies. ”Prosessi ei ollut onnistunut, emme ole valmiit, antakaa meidän pohtia vielä”, sanoi hän suurin piirtein. Vastapuheenvuoro kuului jotakuinkin, että olemme odotelleet tarpeeksi, miksi lykätä enää, tällä päästään eteenpäin.

Tiistai-iltapäivällä oli kaksi työpajaa, joissa sana oli vapaa. Puheenvuoroja todellakin riitti, osa etukäteen valmisteltuja komiteiden lausuntoja ja osa spontaanimpia ex-tempore -purkauksia. Tunnelma pysyi hyvänä näkemysten ristiriitaisuudesta huolimatta, mikä on mainio asia yhteisömme kannalta. Mainiota oli myös näkökulmien moniäänisyys, jota kuunnellessani iloitsin mahdollisuudesta kuulua tähän verkostoon ja olla täällä juuri nyt. Missä muualla kuulee harkittuja näkökantoja museoista kaikkialta maailmasta, ei vain tutusta Euroopasta?

Miten tähän nyt luonnehtisi keskustelua? Harkitummat analyysit vaativat enemmän aikaa, mutta yritetään lyhyesti. Valtaosa tuntuu sinänsä pitävän ehdotuksen sanamuodoista – kuka voisi vastustaa tätä humanistista sanomaa? Mutta määritelmä se ei ole, ehdotuksessa on visionkaltainen luonne, joka voi aiheuttaa vaikeuksia sellaisissa maissa, missä määritelmällä on lainvoimaa tai se vaikuttaa esimerkiksi päätöksiin museoiden rahoituksesta. Onko se liian avoin, jolloin mikä tahansa taho voi hakeutua museoksi ja saada siihen kuuluvia etuja? ”Pelkään, miten hallituksemme käyttää tätä määritelmää”, sanoi Israelin edustaja. Toisaalta määritelmä tekee mahdolliseksi esimerkiksi Pride-museon perustamisen Costa Ricaan, mikä vaikuttaa sikäläisen edustajan mukaan tällä hetkellä hyvin hankalalta. Myös Afrikan maista tuli määritelmää tukevia kommentteja.

Epävirallinen ICOM Nord -kokous Kiotossa ennen yhteispohjoismaista vastaanottoa torstaina 5. syyskuuta.

Epävirallinen ICOM Nord -kokous Kiotossa ennen yhteispohjoismaista vastaanottoa torstaina 5. syyskuuta.

Oli huippukiinnostavaa pohtia, mitä kaikkia vaikutuksia uudella määritelmällä lopulta läpimennessään olisi. Sitä monet puheenvuorot käsittelivätkin. Viron juridiikkaa tunteva edustaja sanoi, että määritelmä ei uudessa muodossakaan vaikuta Virossa rahoitukseen. Mutta entä muualla?

Ruotsin puheenjohtaja luki lausunnon, joka kiteytti monien tuntemukset. Äänestetään nyt kyllä, mutta edellytetään, että työ tulee jatkumaan ja määritelmä kehittymään, pikaisestikin, jos tarvetta ilmenee.

Sovimme pikaisesti järjestämässämme kokouksessa, että ICOM Nord -komiteat, Suomi tietysti mukana, äänestävät määritelmän puolesta. Kaikki tuemme määritelmän henkeä ja voimme elää sen kanssa, mutta toivomme prosessin pysyvän dynaamisena ja määritelmän sopeutuvan sujuvasti jatkossa. Näin Jette Sandahl lupasikin puheenvuorossaan.

Seuraavina päivinä keskustelut jatkuivat käytävillä ja illanvietoissa, joissa käyntikorttien vaihtamisen jälkeen lähes poikkeuksessa vaihdettiin myös näkemykset museomääritelmästä. Tätä tekstiä kirjottaessani, Extraordinary General Assemblyssä, jossa määritelmästä pian äänestetään, samat näkemykset toistuvat vapaan sanan koittaessa. ”Lykätään”, toivotaan muun muassa Ranskasta, Itävallasta, ja vahvasti myös ICOM Europen alueellisesta liittymästä. ”Määritelmä ei ole valmis, prosessi oli huono…” ”Jos prosessia ei lykätä, olemme pakotettuja äänestämään ei,” sanoi Kanadan edustaja. ”Äänestetään kyllä ja eletään tämän päivän maailmassa jämähtämättä menneeseen, mutta jätetään mahdollisuus muutoksille,” sanoi Australian puheenjohtaja voimakkaassa puheenvuorossaan. Moni toi esiin näkemystä, että Ei-tulos antaisi ulospäin maailmalle vääränlaisen kuvan alastamme. Hollannin edustaja piti kannatuspuheenvuoron, jossa hän korosti yhteisöllisyyden, jota jo niin hyvin museomaailmassa edistetään, näkyvän määritelmäehdotuksessa hyvin. ”We are involved.”

Puhutaanko ICOMissa liikaa rikkaiden maiden äänellä, kysyi ICOFOMin (museologiakomitea) vastavalittu puheenjohtaja tuodessaan vahvasti ilmi, että hän ei ole saanut mahdollisuutta keskustella määritelmästä komiteansa jäsenten kanssa. Belgian edustaja puolestaan sanoi, että tässä on syntynyt vääristynyt polarisaatio ICOMin läheisen verkoston sisälle, ja kertoi heidän tukevan lykkäämistä.

Intercomin edustaja sanoi, että meidän pitää ottaa johtajuus tässä (osuvasti management -komitean puheenjohtajalta!), ja ettei lykkääminen ole vaihtoehto. Hän myös muistutti, että prosessi on ollut demokraattinen ja komiteoiden puheenjohtajat itse päättivät siitä Milanossa kolme vuotta sitten

Iranin edustaja piti puheenvuoron sanoen, että määritelmän pohdintaan tarvitaan enemmän aikaa. Seuraavaksi Israelin edustaja sanoi tämän olevan ensimmäinen kerta, kun Iran ja Israel ovat samaa mieltä (valtavat aplodit). Hän sanoi, että määritelmäehdotuksesta puuttuu useita sanoja, kuten ”education” (moni muukin on tuonut tämän esiin), ja mainitsi jälleen lailliset implikaatiot, joita määritelmällä tulee olemaan useissa maissa.

Patriarkaatti, joka pelkää menettävänsä otteen, sitäkö olemme, kysyi USAn edustaja. ”Edeltäjämme ovat päässeet yhteisymmärrykseen, meidänkin pitää nyt äänestää.” Hän toivoi kyllä-tulosta: koska tässä edetään sovitun prosessin mukaan, ja koska suunta on oikea, ja koska meidän pitää yhteisössä varmistaa määritelmän kehittyminen tästä eteenpäinkin.

Onnistuuko lykkäys, jota monet ajavat? Vai äänestetäänkö, ja miten ja mistä? Se selviää nyt!

Tässä vaiheessa puheenjohtaja pyysi Ranskaa toistamaan alussa esittämänsä ehdotuksen lykkäämisestä, ja sanoi, että nyt äänestetään lykkäämisestä. Tähän puuttuivat välittömästi monet, koska se olisi hyväksytyn kokousagendan muuttamista. Australian edustaja toisti heidän ehdotuksensa, joka kannatti määritelmää, mutta esitti, että muotoilua vielä jatkettaisiin ja lopullinen päätös tehtäisiin ensi vuoden vuosikokouksessa. Puheenjohtaja yhdisti nämä kaksi. Seuraavaksi siis äänestetään lykkäämisestä (jota pidämme varsin outona, kun tähän asti meille on viestitty, että laillisesti ainoa mahdollinen tapa on nyt edetä sovitun prosessin mukaan ja äänestää kyllä tai ei - ja tosiaan, kokousagenda hyväksyttiin, eikä lykkäämisvaihtoehtoa ole siellä!). Tanskakin ihmetteli, ja sanoi, että asia on yksinkertainen: nyt äänestetään, Milanossa päätetyn mukaisesti. Jos tulos on ei, sehän tarkoittaa lykkäystä. MDPP:n edustaja tuki tätä erittäin voimakkaasti, samoin Intercom ja Uruguay, muun muassa. Samoin USA: ”Call the question!”

Mitä nyt tapahtuu…

Tunnin pituiseksi suunniteltu kokous venähti nelituntiseksi. Kokoushuoneen sähköisissä tunnelmissa päädyttiin lopuksi äänestämään lykkäyksestä, joka on ilmeisesti relevanttien lakipykälien (Ranskan laki) mukaista: koska agendalla oleva ”vote” kohta ei spesifioi mitä äänestetään. Äänestämme lykkäyksestä. Jos lykkäys ei mene läpi, äänestetään itse määritelmästä. Selvästi ICOMin johdolla on vahva tahtotila reagoida komiteoilta tulleeseen paineeseen. Voisiko kysymysten järjestyksen edes muuttaa, kysyi Tanska. Tällöin saataisiin ensin tietää, mikä on määritelmäehdotuksen kannatus tässä salissa. Tanskan ehdotusta ei otettu huomioon.

Ja äänestyksen tulos… Ylivoimainen enemmistö kannatti äänestyksen lykkäämistä: 70.41% puolesta, 27.99% vastaan. 

Tämä tarkoittaa sitä, että MDPP-komiteassa työ jatkuu, kuten takuulla kaikissa komiteoissa ympäri maailmaa. Meilläkin. Ensi vuoden vuosikokouksessa Pariisissa ilmeisesti siis äänestetään viimeistellystä määritelmästä. Useassa puheenvuorossa todettiin, että tämä on demokraattisin ja osallistavin prosessi, joka koskaan on viety ICOMissa läpi.

Sen verran vielä prosessista, että pyöreiden pöytien keskustelut, johon mekin Suomessa panostimme, merkitys jäi nyt epäselväksi. Miten aineistoja lopulta käytettiin määritelmän muodostamisessa? Oliko loppuvaiheessa tullut kaikille avoin kutsu määritelmäteksteille sittenkin olennaisempi vaihe koko prosessissa?

Lopuksi vielä se määritelmäehdotus, jonka MDPP muodosti ja josta nyt siis ei lopulta äänestetty:

Museums are democratising, inclusive and polyphonic spaces for critical dialogue about the pasts and the futures. Acknowledging and addressing the conflicts and challenges of the present, they hold artefacts and specimens in trust for society, safeguard diverse memories for future generations and guarantee equal rights and equal access to heritage for all people.

Museums are not for profit. They are participatory and transparent, and work in active partnership with and for diverse communities to collect, preserve, research, interpret, exhibit, and enhance understandings of the world, aiming to contribute to human dignity and social justice, global equality and planetary wellbeing.

Kiotossa 7.9.2019, suoraan kokoussalista,
Eero Ehanti, Minna Turtiainen ja Lassi Patokorpi

Äänestystuloksia odotellessa ikuistettiin monia osanottajia. Kuvan ottamishetkellä julkaistiin äänestyksen tulos.

Äänestystuloksia odotellessa ikuistettiin monia osanottajia. Kuvan ottamishetkellä julkaistiin äänestyksen tulos.

ICOM Finland1 Comment