Ajankohtaista

 

ICOM SUOMEN HALLITUKSEEN NELJÄ UUTTA JÄSENTÄ

Edellisellä viikolla pidetyssä ICOM Suomen komitea ry:n vuosikokouksessa valittiin hallitukseen neljä uutta jäsentä: Anna Laiti Serlachius-museoista, Elina Makkonen Museoliitosta, Minna Turtiainen Gallen-Kallelan museosta sekä Heli-Maija Voutilainen Jyväskylän museotoimesta.  Toiselle kaudelle valittiin Tuulia Tuomi Hämeenlinnan kaupungin museosta.

ICOM Suomen komitea kiittää hallitustyönsä lopettavia Maija Ekosaarta, Kati Huovinmaata, Wiktoriina Hurskaista ja Minna Sarantola-Weissia, sekä toivottaa uudet hallituslaiset mukaan toimintaan.

 

 

Icom Suomen komitea ry:n vuosikokous 30.5. Heurekassa

ICOM - Suomen komitea ry:n hallitus kutsuu jäsenistönsä sääntömääräiseen vuosikokoukseen keskiviikkona 30.5.2018 klo 15 - 19.00. Varsinainen vuosikokous alkaa klo 17. Vuosikokous järjestetään tänä vuonna tiedekeskus Heurekassa Vantaalla, osoitteessa Tiedepuisto 1. 

Ohjelma
15.00 – 16.00 Kansainvälisen ICOMin aloitteena järjestettävä pyöreän pöydän keskustelu museon määritelmästä.  Ennalta sovittujen puhujien lyhyet esitykset nauhoitetaan, mutta tilaisuus on avoin kaikille ja sen päätteeksi käydään vapaata keskustelua.
16.00 – 17.00 Heurekan näyttelyihin tutustumista
17.00 – n.18.00 Vuosikokous
18.00 – 19.00 Tarjoilua ja seurustelua

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja niiden joukossa uusien hallitusjäsenten valinta erovuoroisten tilalle. ICOM Suomen komitea kutsuu hallitustyöskentelystä kiinnostuneita ottamaan yhteyttä komitean puheenjohtajaan: eero.ehanti@kansallismuseo.fi

Kokouksen jälkeen on tarjoilua. Jotta voimme mitoittaa tarjoilun oikein, pyydämme ennakkoilmoittautumista viimeistään 22.5.2018 tämän linkin kautta.


Lämpimästi tervetuloa!

ICOM - Suomen komitea ry:n hallitus


Vuosikokouksen aineistot
Toimintakertomus 2017 ja tilintarkastustiedot
Toimintasuunnitelma 2019 ja budjetti


***********************************************************
Esityslista
ICOM - Suomen komitea ry, yhdistyksen vuosikokous
Keskiviikko 30.5.2018 klo 17.00 – 18.00
Tiedekeskus Heureka, Tiedepuisto 1, ryhmätyötila

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuoden 2017 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilitarkastajat sekä yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen
 

 

 

MUSEOPALKINTO RAATI TYÖSKENTELEE PARHAILLAAN - Palkinnot julkistetaan Museopäivillä Vaasassa. Lue lisää