Ajankohtaiset terveiset Pariisista

Sain ilon olla mukana pohjoismaisten ICOM-komiteoiden tapaamisessa Islannissa 29.-30. huhtikuuta. Vuosittaisiin tapaamisiin on ollut tapana kutsua myös ne pohjoismaiset kollegat, jotka ovat tapaamishetkellä ICOMin hallituksen eli Executive Boardin jäseniä tai muussa keskeisessä luottamustehtävässä järjestössä. Oma roolini oli tuoda tapaamiseen ajankohtaisia terveisiä hallitustyön näkökulmasta.

ICOMin tavoitteita ja toimintaa on helppo tarkastella kolmivuotisella rytmillä. Joka kolmas vuosi järjestetään ICOMin yleiskonferenssi, jolloin valitaan järjestölle presidentti ja uusi hallitus. Seuraava yleiskonferenssi järjestetään tänä vuonna elo-syyskuun vaihteessa Kiotossa. Siellä päätetään ICOMin strategiasta ja ICOMin monet työryhmät antavat raporttinsa. Myös konferenssiin kokoontuneet kansainväliset komiteat järjestävät tuolloin omat hallitusvaalinsa.

Tällä hetkellä jäsenistön kannalta kenties kiinnostavimmat ajankohtaiset asiat liittyvät museomääritelmän revisiointiin, kansainvälisten komiteoiden tulevaisuuteen ja kestävän kehityksen edistämiseen osana ICOMin agendaa.

Kuva: Lassi Patokorpi

Kuva: Lassi Patokorpi

Maailman ja museoiden muuttuessa myös museomääritelmää on aika ajoin tarkistettava. Tanskalaisen Jette Sandahlin luotsaama työryhmä on nyt koordinoinut ympäri maailmaa käytävää keskustelua reilun kahden vuoden ajan. Määritelmää on ruodittu seminaareissa ja pyöreän pöydän keskusteluissa tavoitteena luoda laaja-alainen ymmärrys globaalin museokentän tarpeista ja näkemyksistä. Kiotossa saadaan kuulla, ehdottaako työryhmä määritelmän tarkistamista ja mahdollisia muutoksia. Tähän asti käydyn keskustelun perusteella rohkenen veikata, että määritelmän toivotaan ainakin nostavan esiin museoiden roolia sosiaalisesti kestävämmän kehityksen edistäjänä.

Kansainvälisten komiteoiden tulevaisuutta pohtiva työryhmä on myös käynyt laaja-alaista keskustelua ICOMin jäsenistön kanssa. Kyselyin ja haastatteluin on kerätty tietoa siitä, miten kansainväliset komiteat näkevät oman tulevaisuutensa ja toisaalta, millaisia toiveita esim. kansallisilla komiteoilla on kansainvälisten komiteoiden kehittämisen suhteen. Keskeinen kysymys on, vastaavatko kansainvälisten komiteoiden aihepiirit nykyisellään jäsenistön tarpeita. Työryhmä on kerännyt näkemyksiä siitä, pitäisikö esim. komiteoita yhdistellä mahdollisten päällekkäisyyksien poistamiseksi tai vahvempien komiteoiden synnyttämiseksi. Ja toisaalta tarvitaanko uusia komiteoita paneutumaan tämän päivän ajankohtaisiin teemoihin, kuten kestävyyteen tai museoeettisiin kysymyksiin. Olen itse ollut mukana käynnistämässä tämän työryhmän työskentelyä ja saanut seurata sitä ICOMin hallituksen edustajana. Jännittävää nähdä, millaisiin suosituksiin työryhmä päätyy.

Kolmas työryhmä, jonka raporttia odotamme kiinnostuksella, on saanut tehtäväkseen pohtia, miten ICOM voisi paremmin tukea museoita ja jäsenistöään kestävän kehityksen edistämisessä. Museoiden roolia yhteiskunnallisena toimijana halutaan vahvistaa, ja sen vuoksi myös ICOMin sihteeristöön on perustettu Museums and Society –osasto. Sen tehtävänä on kasvattaa ICOMin osaamista ja ymmärrystä kestävyyteen liittyvistä kysymyksistä ja luoda uudenlaisia yhteiskunnallisesti vaikuttavia toimintamalleja. Aloitteen kestävän kehityksen ottamisesta painopistealueeksi järjestössämme teki presidenttimme Suay Aksoy, joka on koko kolmivuotisen toimikautensa ajan pyrkinyt aktiivisesti kuuntelemaan jäsenistöstä nousevia viestejä ja edistämään tarmokkaasti järjestön tulevaisuuden kannalta relevantteja asioita.

Näistä ja monista muista kiinnostavista kehityskuluista ICOMissa kuulemme lisää yleiskonferenssissa. Olen kuullut huhua, että suomalaiset ovat osallistumassa runsaslukuisasti triennaaliin. Kiotossa siis nähdään!

Carina Jaatinen

ICOM Executive Boardin jäsen

Näyttelypäällikkö, Heureka

 

ICOM FinlandComment