Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » Vielä ehtii ilmoittautua Vuoden museo 2023 -kilpailuun

Vielä ehtii ilmoittautua Vuoden museo 2023 -kilpailuun

Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea jakavat toukokuussa 2023 kaksi museoalan tunnustuspalkintoa: Vuoden museo -palkinnon ja Vuoden museoviestintä -palkinnon. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa Vuoden erikoispalkinnon. Ilmoittautuminen kilpailuun päättyy 15.1.2023.

Vuosittain jaettavat palkinnot myönnetään hakemuksen perusteella. Vuoden erikoispalkinnosta palkintolautakunta tekee itsenäisen päätöksen.

Vuoden museo 

Vuoden museo -tunnustuspalkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan tai museotoiminnan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Museon toiminta tuo uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle. Vuoden museo -palkinto voi olla tunnustus kokoelmiin, näyttelyihin tai museopedagogiaan liittyvistä saavutuksista tai muusta innovatiivisesta toiminnasta. 

Vuoden museoviestintäteko

Vuonna 2023 on vuorossa Vuoden viestintäteko -palkinnon jakaminen onnistuneelle ja positiivisesti erottuvalle viestintäteolle. Viestintäteko voi olla yksittäinen tapahtuma tai jatkuva viestintätoiminta. Vuoden viestintäteolla voidaan huomioida myös museoalan ulkopuolinen taho. Julkaisut eivät ole mukana viestintäpalkinnon arvioinnissa.

Hakemukset 15.1.2023 mennessä

Vuoden museo 2023 -palkinnot myönnetään museon oman hakemuksen tai jonkun muun tahon tekemän esityksen perusteella. Jonkun muun tahon esittäjän tulee kertoa hakemusesityksestä esitettävälle museolle ennen hakemusesityksen jättämistä. Vapaamuotoisen hakemuksen tai esityksen tulee kuvata ja perustella, miten ja miksi museo on viimeksi kuluneen vuoden aikana onnistunut erityisen hyvin jonkin tai joidenkin palkintokriteerien täyttämisessä. Hakemus voi sisältää liitteitä tai linkkejä verkkoon. 

Hakemukset ja julkaisut toimitetaan osoitteeseen: Suomen museoliitto, Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki, puh. 0444 300710 tai sähköpostitse osoitteeseen: leena.tokila@museoliitto.fi

Hakemuksen otsikkoon tulee laittaa merkintä: Hakemus Vuoden museo -kilpailuun TAI Hakemus Vuoden viestintäteko -kilpailuun.

Museo voi osallistua molempiin kilpailuihin. Kilpailuun osallistuvien museoiden tulee varautua osallistumaan Valtakunnallisille museopäiville, jotka järjestetään Helsingissä 24.-26.5.2023. Museopalkinnot jaetaan Museopalkintogaalassa 25.5.2023.

Palkintolautakunnan puheenjohtaja on ICOMin Suomen komitean edustaja näyttelypäällikkö Marjo Meriluoto. Muut jäsenet julkistetaan marras-joulukuun aikana. Lautakunnan sihteerinä toimii Museoliiton viestintäpäällikkö Tuuli Rajavuori.

Lisätiedot

Marjo Meriluoto, p. 040 732 3745, marjo.meriluoto(a)tampere.fi

Tuuli Rajavuori, p. 0444 300710, tuuli.rajavuori(a)museoliitto.fi


Ännu hinner man anmäla sig till Årets museum 2023

Finlands museiförbund och ICOM Finlands nationella kommitté delar i maj 2023 ut två museipriser: Årets museum och Årets kommunikationsgärning inom museibranschen. Dessutom kan prisnämnden efter eget övervägande dela ut Årets specialpris. 

De årliga priserna beviljas på ansökan. Om Årets specialpris fattar prisnämnden ett självständigt beslut. 

Priset Årets museum delas ut till ett museum som på sitt verksamhetsområde på ett betydande sätt främjat museibranschens eller museiverksamhetens synlighet och inflytande i samhället.

Museets verksamhet presenterar nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar inom museibranschen. Priset Årets museum kan vara en erkänsla för prestationer i anslutning till samlingar, utställningar, museipedagogik eller annan innovativ verksamhet.

År 2023 utdelas priset Årets kommunikationsgärning till en lyckad kommunikationsgärning som fått positiv synlighet. Årets kommunikationsgärning är antingen ett enskilt evenemang eller kontinuerlig kommunikationsverksamhet. Med priset för årets kommunikationsgärning kan man också belöna en aktör utanför museibranschen. Obs. Publikationer beaktas inte i för det här priset.

Ansökningar och förslag till Årets museum 2023 och Årets kommunikationsgärning skickas till Finlands museiförbund på adressen Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors, tfn. 0444 300710, eller per e-post till adressen leena.tokila@museoliitto.fi senast den 15.1.2023. Kom ihåg att skiva rubrikerna: Ansökan till tävlingen Årets museum ELLER Ansökan till tävlingen Årets kommunikationsgärning

Prisnämndens ordförande är ICOM Finlands representant utställningschef Marjo Meriluoto. Namnen på övriga medlemmar publiceras i november-december. Som sekreterare i prisnämnden fungerar kommunikationschef Tuuli Rajavuori.

Priset Årets museum 2023 beviljas på museets egen ansökan eller på förslag av någon annan aktör. I ansökningen eller förslaget, som formuleras fritt, bör beskrivas och motiveras på vilket sätt och varför museet lyckats särskilt bra under det senaste året med att uppfylla något eller några av priskriterierna.

Ett museum kan ansöka om båda priserna. Priserna delas ut under de Nationella museidagarna 24.-26.5.2023, som ordnas i Helsingfors.

Ytterligare information

Marjo Meriluoto, p. 040 732 3745, marjo.meriluoto(a)tampere.fi

Tuuli Rajavuori, p. 0444 300710, tuuli.rajavuori(a)museoliitto.fi

1 kommentti artikkeliin “Vielä ehtii ilmoittautua Vuoden museo 2023 -kilpailuun”

Vastaa